Avís Legal

La informació i els continguts d'aquesta web estan protegits per la Legislació Espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Mecanitzats J. Ventura, SL.

No es permet la reproducció o publicació total o parcial de la web, la seva manipulació informàtica, distribució, difusió, transformació, ni els drets legalment reconeguts al titular.

 

Mecanitzats J. Ventura, SL

Camí de Can Batlle, 9-11, Besalú, 17850, Girona

+34 972 59 00 46 / info@mecanventura.com

B17606237

 

Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

Logo

© Drets d'autor. Tots els drets reservats.